Ing. Veronika Augustinová

Ing. Pavel Augustin

Pracovní zkušenosti:

 • 2015 – dosud MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad (obec III – obecní úřad obce s rozšířenou působností) – stavební technik
 • 2013 – 2015 MORAVSKÁ STAVEBNÍ – INVEST, a.s. – obchodní manažer
 • 2012 – 2013 OSVČ
 • 2002 – 2012 STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o. – projektový manažer, rozpočtář stavebních prací, přípravář výroby
 • 2000 – 2002 MANĎÁK a.s. – přípravář výroby
 • 1998 – 2000 STAVMONT, spol. s r.o. – rozpočtář stavebních prací

Vzdělání:

 • 2019 Ústav soudního inženýrství Vysoké učení technické v Brně – technické znalectví v oboru stavebnictví a ekonomika – oceňování nemovitostí
 • 2007 – 2012 Masarykova univerzita Brno – Ekonomicko-správní fakulta, získaný titul Ing.
 • 2004 – 2007 Masarykova univerzita Brno – Ekonomicko-správní fakulta, získaný titul Bc.
 • 1997 – 1998 Státní jazyková škola Olomouc – německý jazyk
 • 1993 – 1997 SPŠ stavební Lipník nad Bečvou – obor pozemní stavitelství

Kurzy a semináře:

 • 2016 Zvláštní odborná způsobilost (dle zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění) při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. 
 • 2006 Manažerské vzdělávání – obchod s nemovitostmi 

Pracovní zkušenosti:

 • 2012 – dosud OSVČ – projekční a poradenská činnost ve výstavbě v oboru pozemní stavby
 • 2008 – 2012 K4 a.s. – samostatný projektant
 • 2007 – 2008 DSK plan spol. s r.o. – samostatný projektant
 • 2004 – 2007 OSVČ – poradenská činnost v oblasti stavebnictví, architektury a energetiky, zpracování energetických auditů

oceňování nemovitostí a projektování staveb

Vzdělání:

 • 1998 – 2003 VUT Brno, Stavební fakulta, získaný titul Ing.  
 • 1993 – 1998 SPŠ stavební v Lipníku nad Bečvou – obor stavební obnova

Kurzy a semináře:

 • 2013 Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
 • 2011 – 2012 Absolvent specifického vzdělávací EDUCA, se zaměřením na konstrukční zásady navrhování budov a speciálního zakládání, tepelnou techniku budov a zásady snižování energetické náročnosti budov, inteligentní budovy, legislativu v oblasti energetiky a tepelné techniky, obnovitelné zdroje a ekonomii pasivních domů.