Ocenění nemovitosti slouží k odhadu obvyklé tzv. tržní ceny nemovitosti na realitním trhu. Takový odhad využijete např. při prodeji nebo nákupu nemovitosti, budete ho potřebovat také při řešení hypotečního úvěru v bance či při vkladu nemovitých věcí do základního jmění společnosti, aj.

Na základě objednávky odhadu či znaleckého posudku bude provedeno místní šetření a následné zpracování odhadu (znaleckého posudku). Zpracovaný odhad obdržíte (dle náročnosti) standardně ve lhůtě 3-7 pracovních dnů (od obdržení podkladů), expresně do 2 pracovních dnů (od obdržení podkladů). Zpracovaný znalecký posudek obdržíte (dle náročnosti) standardně ve lhůtě 7-14 pracovních dnů (od obdržení podkladů), expresně do 4 pracovních dnů nebo dle dohody (od obdržení podkladů). Předání odhadu či znaleckého posudku probíhá dle dohody zpravidla poštou či osobně.

Druhy ocenění

Při oceňování nemovitostí rozlišujeme 2 typy cen:

 • tržní ceny (obvyklé ceny),
 • zjištěné ceny (administrativní ceny).

Tržní cena se určuje při ocenění nemovitosti v dané lokalitě a čase. Bude se vám hodit při prodeji nebo nákupu nemovitosti a při jejím převodu, k vyřízení úvěru v bance, u vypořádání společného jmění manželů (SJM), vkladech do základního kapitálu společnosti nebo při dědickém řízení. V tomto případě se cena porovnává s již uskutečněnými prodeji obdobných nemovitostí v daném čase a lokalitě.

Zjištěná cena se určuje podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Slouží především pro účely stanovené zvláštními účely, např. finanční úřad vyžaduje tuto cenu k výpočtu daně z nemovitosti, zákon č. 338/1992 Sb. atd.

Zpracuji pro vás

 • odhad tržní ceny nemovitosti
 • znalecký posudek (administrativní ocenění nemovitostí dle aktuálně platné legislativy)
 • ocenění nemovitosti pro banku či stavební spořitelnu, pro čerpání hypotéky nebo jejím refinancování
 • nezávislý odhad tržní ceny před prodejem vaší nemovitosti
 • odborné vyjádření ke kupní ceně nemovitosti, kterou se chystáte zakoupit
 • výpočet směrné hodnoty nemovitosti

ocenění nemovitosti

Podklady pro ocenění nemovitosti

K zpracování odhadu oceňované nemovitosti či znaleckého posudku je nutné doložit následující dokumenty a znát některé informace, ty můžete nalézt např. v projektové dokumentaci. Chybějící údaje lze zjistit následně při místním šetření. 

 • stáří nemovitosti (rok výstavby nebo kolaudace)
 • provedené úpravy, modernizace (datum jejich realizace)
 • výměra nemovitosti, počet nadzemních a podzemních podlaží
 • dispozice bytu či domu a její výměry
 • typ konstrukce (základy, nosné zdi, stropy a zastřešení)
 • materiálové provedení
 • další příslušenství, např. garáž, sklep, dílna, balkon, vedlejší stavby, atd.
 • napojení na inženýrské sítě (elektřina, plyn, vodovod, kanalizace, telekomunikace)
 • věcná břemena a zástavní práva
 • fotografie

Další podklady pro zpracování ocenění

Potřebné podklady se dokládají individuálně podle typu ocenění a dané situace. Žádná nemovitost nemůže být oceněna bez místního šetření (osobní prohlídky). Při místním šetření je zhodnocen technický stav nemovitosti, pořízena fotodokumentace a zaměření objektu (příp. kontrolní zaměření objektu).